Kerkraads Symfonie Orkest - Kerkrade

Beethoven meets Grieg

WMC-concert - 11 juli 2017 - Rodahal, de zogenaamde Kerkrade-Avond. De voorverkoop is begonnen. 

Aan de inmiddels traditionele Kerkrade-avond verlenen medewerking de Kerkraadse koren Vocaal Ensemble Kerkrade, Nouveau Visage, Koninklijk Kerkraads Mannenkoor Lambertus, Chevremonts Mannenkoor CMK 1912 alsmede het Venlose Vocaal Ensemble Quint.

Solisten die avond zijn o.a. Kim Savelsbergh, Pascal Pittie, Olga Kreimer, Bas Kuijlenburg, en op piano: Galina Ryzhikova.
Op het programma onder meer het Pianoconcert en de Theatermuziek bij Peer Gynt van Edvar Grieg.  Presentatie is in handen van Aimee Charlier en Fer Kousen. Algehele leiding heeft Manon Meijs.

Vanwege het verbroederende karakter van het WMC wordt het programma voor de pauze aangevuld met het "Ode an die Freude" van Beethovens 9e symfonie.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Ticketservice van het Wereldmuziekconcours.

Leden van de Vriendenkring en van de Club van 60 kunnen kaarten  bij voorkeur per e-mail bestellen naar rolffrantzen@kpnmail.nl of via de bestelbon uit KSO-actueel nr. 41 aan VriendenkringKSO t.a.v. R. Frantzen, Kosterbeemden 148, 6461 MBKerkrade
In beidegevallen onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op Bankrekening NL64RABO 014.84.43.532 t.n.v.KSO

openingsmis zondag 2 juli 2017

Geheel in de traditie van het Wereldmuziekconcours vindt op zondag 2 juli 2017 de openingsmis plaats, aanvang 11.00 uur, locatie Rodahal.

De vaste  gezangen bestaan uit : Mis in G van Schubert, solisten Kim Savelsbergh, Pascal Pittie, Frans Kokkelmans, de kerkkoren Spekholzerheide en Schandelen, KSO o.l.v. Manon Meijs.

De koren Vocaal Ensemble Kerkrade en het Chevremont Mannenkoor 1912 verlenen eveneens hun medewerking aan deze pontificale mis met werken als   Laudate Dominum.  van M. Grdadolnik, Ubi Caritas van Ola Gjeilo, Ave Maria.  van C. Caccini, Morgengesang van Simon Wawer, Toccata of Praise. van   J. Martin, en Benedicamus van Brad Printz.


Als slotlied wordt uitgevoerd het  Laudate Dominum.  van W.A. Mozart met soliste Kim Savelsberg,  o.l.v. Manon Meijs  
 

Kunstmarkt 1 oktober terug naar Rolduc


Reeds voor de veertiende keer organiseert het Kerkraads Symfonie Orkest een kunstmarkt.
 
De verhuizing naar Erensteinis bij de deelnemende kunstenaars niet zo best bevallen. Dit was aanleiding om met de Directie van Rolduc afspraken te maken over het aantal vergelijkbare evenementen hetgeen geresulteerd heeft in het besluit om de volgende editie van de KSO- kunstmarkt weer op Rolduc  te doen plaatsvinden Op 1 oktober 2017 vindt daarom daar de kunstmarkt plaats en wel van 11.00 u tot 17.00 u. Zo`n 50 standhouders bieden dan hun kunstproducten aan.
 
U zult beslist geen spijt hebben van een bezoek aan deze markt, waarbij er ook nog verschillende muzikale optredens zijn. Met de bescheiden entreeprijs van € 3,- steunt u het Kerkraads Symfonie Orkest.