Kerkraads Symfonie Orkest

Facebook Instagram YouTube
Home
Sponsoring

Sponsoring

Zonder bijdragen van de Club van 60, van Vrienden en van sponsoren is het voor het KSO niet mogelijk om een hoogstaand programma, zoals dat elk jaar wordt geboden te realiseren. Elders op deze site wordt het programma van het KSO steeds geactualiseerd. Het KSO doet hierbij dan ook een oproep aan bedrijven en instellingen om zich aan te melden als sponsor. Particulieren kunnen zich aanmelden als Vriend of lid worden van de Club van 60. 

Voor sponsoring door bedrijven en instellingen kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden:

sponsormogelijkheden-2018-2019.pdf (160.1KB)

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de voorzitter van het KSO dhr. Norbert G.M. Dolman. Dit kan per mail kso-secretariaat(at)outlook.com of per telefoon +31 652555009  

Club van 60

Club van 60

Het KSO kan niet zonder financiële bijdragen van de gemeente Kerkrade, sponsoren en speciale vrienden. Speciale vrienden bieden wij de keuze om lid te worden van de 'Club van 60' of van de Vriendenkring.  

De 'Club van 60' is bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het KSO opgericht in 2014. De club staat open voor een ieder, die het KSO een warm hart toedraagt. De kosten voor het lidmaatschap bedragen per seizoen € 60,- per persoon. 

Leden van de 'Club van 60' ontvangen per seizoen een korting van € 5,- voor twee personen op de prijs van de toegangskaart van elk concert. Bovendien ontvangt elk lid per seizoen 2 toegangskaarten gratis voor één door het KSO nader te bepalen concert.  

Onderstaand kunt u het aanmeldformulier downloaden:

aanmeldbrief-club-van-60.pdf (231.8KB)

Voor vragen over de 'Club van 60' kunt u contact opnemen met onze Coördinator Vriendenkring & Club van 60 de heer Karel van Veen via email: kcvveen(at)outlook.com of telefoon: 06-50240626  

(foto: Rob Boon)

Vriendenkring

Vriendenkring

Het KSO kan niet zonder financiële bijdragen van de gemeente Kerkrade, sponsoren en speciale vrienden. Speciale vrienden bieden wij de keuze om lid te worden van de 'Club van 60' of van de Vriendenkring. 

Het lidmaatschap van de Vriendenkring kost €15 per persoon per seizoen. Hiervoor ontvangt u een reductie van € 5,- op de prijs van 1 toegangskaart voor elk concert van het KSO in het seizoen.

Onderstaand kunt u het aanmeldformulier downloaden:

aanmelding-vriendenkring.pdf (220.6KB)

Voor vragen over de 'Club van 60' kunt u contact opnemen met onze Coördinator Vriendenkring & Club van 60 de heer Karel van Veen via email: kcvveen(at)outlook.com of telefoon: 06-50240626 

(foto: Rob Boon)

ANBI

ANBI

Het Kerkraads Symfonie Orkest is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In verband hiermee zijn op deze pagina de gegevens van de vereniging te vinden die in het kader van de ANBI-voorwaarden op de website moeten worden gepubliceerd, althans voor zover die gegevens niet zijn vermeld op andere pagina's van de website. 

2023 publicatie ANBI.pdf (98.4KB)

Ons Beleidsplan 2024-2026 vindt u hier:

KSO Beleidsplan 2024-2026 v20231221 website.pdf (1.2MB)

skyline kerkrade by John Paffen